Pandemi Döneminde Ağız/Diş Sağlığı

Covid pandemisinden önce olduğu gibi pandemi döneminde de dişhekiminiz ağız ve beden sağlığınızın korunması için çalıştı.

Ağız sağlığınızı korumak için dişlerinizi fırçalamak ve diş ipi kullanmak neyse, hastalıklardan korunmak için aşı olmak da aynıdır. Aşı sizi Covid ve varyasyonlarına karşı korur.

Aşılar güvenlidir

Covid 19 aşıları kısa bir sürede üretilmesine rağmen yıllardır bilinen ve güvenilir teknolojiler ile üretildiler. Günümüze kadar aşıların tüm faz çalışmaları tanımlandı ve yeryüzünde milyonlarca insan aşı koruması altına girdi.

Covid 19 geçirseniz bile aşı olmanız gerekir

Covid 19 geçiren kişilerin bağışıklık sisteminde hastalığa karşı koruma faktörleri gelişmektedir. Fakat bu her zaman olmadığı gibi yeterli düzeyde de olmayabilir. Bu nedenle Covid 19 geçiren bireylerin, doktorlarının planlaması dahilinde aşı olması gereklidir.

Aşı hastalığın bulaşmasına neden olur mu?

Aşı ile hastalık bulaşmaz. Hastalıkta görülen bazı belirtiler ortaya çıkar. Bunlar;

  • Ateş
  • Hâlsizlik
  • Baş ağrısı
  • Kas ağrısı
  • Üşüme
  • İshal
  • Enjeksiyon bölgesinde ağrı

şeklindedir.

Hamile bireyler aşı olabilir mi?
Dünya Sağlık Örgütü hamile bireylerin aşı olmasını tavsiye etmektedir. Yapılan çalışmalarda aşılamanın gebelerin düşük riskini artırmadığı, anne ve bebek üzerinde kalıcı-olumsuz bir yan etkisinin olmadığı yönünde bilgiler yayımlanmıştır.


Referanslar:
1. https://covid19asi.saglik.gov.tr/TR-77694/sikca-sorulan-sorular.html?Sayfa=1
2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

Tükürükteki viral yük ile tat kaybı arasında ilişki bulunmaktadır.

  • Ağız ve diş hastalıkları, şiddetli Covid-19 ile ilişkilendirilmiş kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar sınıfındadır.
  • İyi ağız hijyeni alışkanlıkları, hastanede yatan hastalarda akut viral solunum yolu enfeksiyonu insidansını azaltabilir, Covid-19 semptomlarının daha şiddetli formlarının olasılığını azaltabilir ve tekrarını önleyebilir.