Diyabet

Diyabetin kendisi ve insülin kullanımı, ağız içi müdahaleler için kesinlikle bir engel ya da tehlike oluşturmaz. Benzer şekilde, diyabetliler eğer gerekiyorsa antibiyotik tedavisini de rahatlıkla uygulayabilirler. Ancak diyabetli hastalar dişhekimine gitmeden bir gün önce mutlaka açlık kan şeker seviyelerini ölçtürmeli, bu bilgiyi dişhekimine bildirme ve kan şekeri seviyeleriyle ilgili sorulara da doğru yanıtlar vermelidirler.

Unutmayın ki, kontrolsüz diyabette ve yüksek kan şeker seviyesinde yara iyileşmesi gecikir, iltihaplanmalar şiddetlenir. Herhangi bir cerrahi müdahaleden önce hastanın kan şeker seviyesinin 180 mg/dl'nin altında olması istenir. Kan şeker seviyesinin 180 mg/dl'nin üzerinde olduğu hastalarda ancak acil enfeksiyon müdahaleleri yapılabilir çünkü enfeksiyon kan şekerini daha da yükseltir. Ağızda cerrahi bir girişim sonrası 24-48 saat ilaç tedavisi sürdürülmelidir.

Ağızda bir sorun ya da çok sayıda çürük diş mevcutsa bu durumun enfeksiyon odağı yaratarak kan şekerini yükseltebileceğine dikkat edilmeli ve sorunlara vakit geçirmeksizin mücadele edilmelidir. Diş ve diş eti tedavisi hastalarda stres yaratan bir olgudur. Bu nedenle operasyon öncesi ve sonrasında ağrı kesici ve sakinleştiriciler yararlı olabilir. Bu tip hastaların sabah erken saatlerde işlemlerini lokal anestezi altında yaptırmaları önemlidir. Yapılan tedavi, hastanın beslenme düzenini ve ilaç kullanım saatlerini aksatmamalıdır. Bazı geniş cerrahi müdahalelerde hastanın hekimi ile görüşülerek hem beslenmede hem de ilaçların dozunda değişiklik yapılabilir. Eğer gerekli ise genel anestezi altında da diş tedavisi yapılabilir.

Diyabet hastaları düzenli dişhekimi kontrolü alışkanlığı edinmelidir.


Referans: http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/yayinlar/TADS_Brosur/diyabet.pdf

Diyabetim varsa diş eti problemleri açısından risk altında mıyım?

Kan şekeri düzeyiniz iyi kontrol edilmiyorsa diyabetik olmayanlara göre diş eti hastalığı ilerlemesi riskiniz ve diş kaybetme olasılığınız daha yüksektir.

Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi, diş eti hastalığı, kan şekerinin yükselmesinde bir etken olabilir ve diyabet kontrolünü zorlaştırabilir. Diyabetle ilişkili diğer ağız problemleri arasında şunlar yer alır: Pamukçuk (ağızda büyüyen bir mantarın neden olduğu enfeksiyon ve ülserler), enfeksiyonlar ve çürüklere neden olabilen ağız kuruluğu.

Diyabetle ilişkili diş problemlerini önlemek için ne yapabilirim?

Her şeyden önce kan şekeri düzeyinizi düzenli olarak kontrol edin. Diş ve diş etlerinize iyi bakın. Altı ayda bir dişhekiminize düzenli kontrole gidin. Bir mantar enfeksiyonu olan pamukçuğu kontrol etmek için iyi bir diyabetik kontrolü devam ettirin. Sigara içmekten kaçının. Varsa takma dişlerinizi her gün çıkarıp temizleyin. İyi kan şekeri kontrolü ayrıca diyabetin neden olduğu ağız kuruluğunu da önleyebilir veya hafifletebilir.

Kontrolüm sırasındaki beklentim ne olabilir? Uzman dişhekimime diyabetimden bahsetmeli miyim?

Diyabetli kişilerin özel gereksinimleri vardır ve dişhekiminiz sizin de yardımınızla bu gereksinimleri karşılayabilecek donanıma sahiptir. Dişhekiminize durumunuzdaki değişiklikleri ve kullandığınız ilaçları bildirin. Kan şekeriniz kontrol altında değilse dişinizle ilgili aciliyeti olmayan operasyonları erteleyin.


Referans: http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/yayinlar/TADS_Brosur/diyabet.pdf

• Diş çürüğü, periodontal hastalık ve mukoza hastalıkları gibi ağız hastalıkları ile diyabet arasında çift yönlü bir ilişki vardır.

• Diyabetin retinopati, nefropati, nöropati, makrovasküler hastalık ve kötü yara iyileşmesi gibi komplikasyonlarının yanında gingivitis ve alveol kemiği kaybı ve diş kaybı ile sonuçlanabilen periodontitis (dişeti hastalıkları) de bulunmaktadır / Diş eti hastalıkları, retinopati, nefropati, nöropati, makrovasküler hastalık ve kötü yara iyileşmesi yanında diyabetin 6. komplikasyonu olarak yer almaktadır.

• Periodontitis tedavisi HbA1C düzeylerinde azalmaya ve glisemik indeksin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

• Diyabetli bir bireyde yetersiz glisemik kontrol, periodontal sağlığı bozarken, var olan veya şiddetlenen periodontitis ise bireyin glisemik durumunu kötüleştirebilir.


Referans: http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/yayinlar/TADS_Brosur/diyabet.pdf